Join our team


ClinSmart Sweden AB utför klinisk forskning i fas II-IV med starkt fokus på digitala och virtuella lösningar. Företaget grundades 2020 med missionen att utveckla nya, innovativa sätt att utföra kliniska studier med modern teknologi.

ClinSmart har två professionella kliniker för multicenterstudier; en i Uppsala och en i Stockholm. Bolaget tillhör CTR-koncernen (Center for Translational Research) och kommer att arbeta tätt ihop med systerbolagen Clinical Trial Consultants, Lablytica, Toxicology Knowledge Team och RegSmart.

Medarbetarna bygger vårt företag. Vår arbetsplats ska inte bara ska vara fylld av expertis, men också av värme, transparens och flexibilitet. Ett ställe som är öppet för nya, innovativa tekniker och virtuella lösningar.

Tillsammans utför vi framtidens kliniska studier.